Wat is scheefwonen

Scheefwonen komt voor bij sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen.

Bij sociale huurwoningen is de meest voorkomende situatie dat de huurder een te hoog inkomen heeft in tegenstelling tot de huur van de woning. Dit wordt "goedkoop scheefwonen" genoemd. Zij mogen officieel niet in de woning wonen in verband met de inkomensgrens die geldt. De inkomensgrens is voor sociale huurwoningen ongeveer € 43.786

Personen met de wat lagere inkomens komen op deze manier vaker op een wachtlijst terwijl, als er geen scheefwoners zouden zijn, zij al veel eerder een sociale huurwoning hadden kunnen hebben.

Woningcorporatie ziet alleen bij toewijzing van de woning de inkomensgegevens van de huurder. Op dat moment kan gecontroleerd worden of de huurder een te hoog inkomen heeft voor de woning of dat het in verhouding correct is. Als het inkomen van de huurder in de toekomst hoger wordt kan de woningcorporatie dit niet nagaan. Er kan dan niet meer gecontroleerd worden of de huurder scheefwoont of niet.

Wanneer huurders, bijvoorbeeld van een vrijesectorwoning, te veel huur betalen in tegenstelling tot het inkomen wat zij hebben wordt dit "duur scheefwonen" genoemd. 

Indien u vragen heeft, wellicht zelf scheefwoont of in een conflict bent geraakt met uw verhuurder, dan kunt u contact opnemen met de advocaat voor huurrecht. De advocaat voor huurrecht kan u goede adviezen geven waar u mee verder kunt.

Is scheefwonen strafbaar?

Ja en nee, het is niet eerlijk maar wettelijk gezien is de mogelijkheid er niet om iets te ondernemen tegen scheefwoners. De huurder zal zelf de inkomensgrens in de gaten moeten houden en als het inkomen te hoog is voor de woning andere personen ook de kans geven op een betaalbare huurwoning.

Indien het inkomen hoger is of geworden is in de loop van de tijd, dan de inkomensgrens die voor een bepaalde woning geldt dan moet u dit aangeven bij de verhuurder. Het advies zal zijn dat u op zoek moet gaan naar een (huur)woning die voor uw inkomen geschikt is. Anders gaat u scheefwonen en dat is niet toegestaan. Scheefwonen op welke manier dan ook is niet de bedoeling. Andere mensen krijgen op deze manier geen eerlijke kans om een betaalbare woning te vinden.

De Rijksoverheid wil het scheefwonen in Nederland graag tegengaan, maar dat blijkt nog een hele klus te zijn.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op