Wat is renovatie?

Wanneer een gebouw gesloopt wordt en vervolgens herbouwd wordt, wanneer een gedeelte van een gebouw aangepast wordt of wanneer een aanbouw plaatsvindt wordt gesproken van een renovatie. Renovatie is dus niet één bepaalde handeling maar de aard van de renoverende werkzaamheden kunnen verschillen per situatie.

Wanneer er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden staat in het Burgerlijk Wetboek beschreven dat de huurder van het gebouw een plicht heeft om hieraan mee te werken zodat de werkzaamheden ongestoord kunnen worden verricht. Het kan zijn dat het woonplezier tijdelijk minder wordt vanwege de werkzaamheden, echter is de huurder wel verplicht om de nodige renoverende werkzaamheden toe te staan.


Aankondiging renovatie

Natuurlijk kan een renovatie niet starten zolang de huurder hiervan niet op de hoogte is. De verhuurder moet vooraf aan de renovatiewerkzaamheden een renovatievoorstel doen. Een renovatievoorstel is niet zomaar een aankondiging van werkzaamheden die gepland staan. Dit voorstel moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet er in het renovatievoorstel vermeld staan wat de renoverende werkzaamheden inhouden en hoeveel tijd dit in beslag zal gaan nemen.
De huurder van de bedrijfsruimte moet ook weten of de werkzaamheden voor hem financiële gevolgen gaat hebben, in dat geval bestaat de mogelijkheid dat er tijdelijk een vervangende bedrijfsruimte wordt aangeboden.


Renovatie niet toestaan en dan?

Het kan voorkomen dat de huurder de renovatie niet accepteert ondanks het door de verhuurder gedane renovatievoorstel. In zo’n geval is de verhuurder genoodzaakt over te gaan op het opstarten van een dagvaardingsprocedure. De rechter zal gevraagd worden om het renovatievoorstel als redelijk voorstel te verklaren, waardoor de huurder als het ware gedwongen wordt om mee te werken zodat de renovatiewerkzaamheden verricht kunnen worden.
De verhuurder moet goede redenen geven om de betreffende bedrijfsruimte te renoveren, argumenten waarom een renovatie nodig is. Vooral om de huurder te overtuigen dat te lang wachten met de werkzaamheden tot gevolg kan hebben dat er in de toekomst langere tijd nodig om de bedrijfsruimte op een correcte wijze te renoveren.
Over het algemeen worden vooral de belangen van de verhuurder voor het verbeteren van de bedrijfsruimte meegenomen in de beslissing van de rechter.
Heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact met de advocaat voor huurrecht. De advocaat voor huurrecht kan u handige tips geven en u ondersteunen in uw juridische zaak.
De advocaat voor huurrecht is er voor de verhuurder maar zeker ook voor de huurder. Voor iedere partij moet de situatie op een zoveel mogelijk rechtvaardige manier worden opgelost.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op