Een Pro Deo Advocaat verleent gesubsidieerde rechtsbijstand. De term “pro deo advocaat” is een wat verouderde benaming, die op een gegeven moment is vervangen door “advocaat van onvermogen”. Tegenwoordig spreken we van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Een Pro Deo advocaat werd in het verleden maar matig betaald

In vroeger tijden werden de hierboven genoemde advocaten door de overheid matig betaald voor hun verleende rechtshulp aan cliënten, die dit zelf financieel niet konden opbrengen.

Tegenwoordig is het tarief dat de overheid betaalt zodanig dat het mogelijk is om goede rechtsbijstand te verlenen, zonder dat de advocaat (zoals vroeger) op het minimumloon zit, of zelfs daaronder. Aan “normaal” betalende cliënten verdienen advocaten echter nog altijd veel meer.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Van gesubsidieerde rechtsbijstand is sprake wanneer iemand rechtsbijstand nodig heeft maar dat niet kan betalen. In zo’n geval heeft iedereen in Nederland recht op een bijdrage in de kosten. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer een advocaat staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand kan hij cliënten bijstaan die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt de toevoeging genoemd. Zo’n toevoeging moet door de advocaat worden aangevraagd bij de Raad. Die zal de aanvraag vervolgens beoordelen op zowel het financiële vlak als inhoudelijk.

Financiële beoordeling van de aanvraag

De financiële beoordeling is om te bekijken of degene die rechtshulp zoekt wel in aanmerking komt voor een toegevoegde advocaat (de pro deo advocaat). De Raad voor Rechtsbijstand gebruikt voor haar beoordeling inkomensgegevens van de Belastingdienst. Die kan men opvragen met behulp van het bij de aanvraag opgegeven BSN-nummer.
Er wordt uitgegaan van het inkomen en vermogen van twee jaar vòòr het huidige jaar. Dat wordt het peiljaar genoemd. Het inkomen en vermogen (dit is het verzamelinkomen) mogen niet te hoog zijn.

Rekenvoorbeeld

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen brengt de Raad een eigen bijdrage in rekening. Bij een verzamelinkomen in het peiljaar t/m € 24.500,- voor gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen met minderjarig kind is de eigen bijdrage € 127,-, bij een verzamelinkomen van € 24.501,- t/m € 25.400,- is de eigen bijdrage € 186,-. Voor alleenstaanden gelden die eigen bijdrages bij een verzamelinkomen van respectievelijk t/m 17.500 en van € 17.501,- t/m
€ 18.200,- . Hoe hoger het inkomen, hoe meer aan eigen bijdrage moet worden voldaan.


De maximale eigen bijdrage is € 786,- . Als de rechtszoekenden een hoger verzamelinkomen hebben dan € 35.200,- (gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen) of € 24.900,- (alleenstaanden) dan komen zij niet meer voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

De aanvraag wordt naast de financiële beoordeling ook nog inhoudelijk getoetst. Hiervoor kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar de reden waaròm de aanvraag is gedaan. Is de juridische bijstand van een advocaat wel echt noodzakelijk? Sommige geschillen kan de rechtszoekende ook wel zelf oplossen. De gesubsidieerde rechtsbijstand is alleen bedoeld voor mensen die dat ècht nodig hebben. Ook het belang van de zaak kan er toe leiden dat de Raad geen toevoeging verleent. Bijvoorbeeld wanneer het financiële belang relatief laag is.

Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand

Uiteindelijk beslist de Raad voor Rechtsbijstand of de rechtszoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer de beslissing positief is uitgevallen wordt een toevoeging verleend aan de advocaat die de aanvraag hiervoor bij de Raad heeft ingediend. Vervolgens kan deze advocaat zijn onvermogende cliënt bijstaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op