Eigenaar van een huisdier


Gezellig om een huisdier te hebben, maar ze kunnen in sommige gevallen de veroorzaker zijn van geluidsoverlast voor buren.
Huisdieren kunnen bijvoorbeeld door middel van geluid of stank overlast veroorzaken, binnenshuis kunnen ze de woning bevuilen en buitenshuis kunnen huisdieren als honden agressief gedrag vertonen tegen buurtbewoners.
De eigenaar van een huisdier is zelf verantwoordelijk voor het gedrag wat zijn/haar huisdier vertoont en moet ervoor zorgen dat er geen overlast wordt veroorzaakt. De hoeveelheid huisdieren die iemand bezit maakt niet uit, zolang deze geen overlast veroorzaken.

Rol van de verhuurder


Een verhuurder is verplicht om gebreken te verhelpen en daarom is het voor de verhuurder dan ook zaak om actie te ondernemen bij een melding van overlast, in dit geval veroorzaakt door huisdieren. De verhuurder moet proberen om de overlast te verhelpen.
De huurder welke melding doet van overlast met betrekking tot huisdieren moet wel kunnen aantonen dat dit zo is. Tussen overlast en normale leefgeluiden zit een verschil. Wat de ene persoon als overlast ondervindt is voor de andere persoon wellicht alleen een wat hinderlijk geluid. Het een en ander van uw buren tolereren is heel belangrijk. Vooral wanneer u in een dichtbevolkte wijk woont.

Stappen ondernemen


De verhuurder zal een onderzoek starten of het gemelde overlast ook daadwerkelijk overlast betreft. Dit onderzoek zal inhoudelijk bijvoorbeeld een huisbezoek zijn of meer buurtbewoners vragen naar hun mening, een buurtonderzoek. Ook gaat de verhuurder na of er meldingen van de overlast zijn binnen gekomen bij de politie, hoeveel en wat de meldingen inhielden. De verhuurder zal vervolgens kijken in hoeverre de verzamelde informatie klopt, door bijvoorbeeld de tijden van de meldingen waarop er overlast plaatsvond overeenkomen, maar ook hoelang de overlast duurde en welke overlast er precies is gemeld.

Wanneer buren bijvoorbeeld een hond hebben en deze blaft af en toe, is er niks aan de hand en zal u dit makkelijker tolereren dan wanneer een hond in een woning naast u de gehele dag aan het blaffen is en de eigenaar niet thuis is. Het is belangrijk dat wanneer er overlast is er meerdere omwonende een klacht indienen, er kan dan sneller actie worden ondernomen. In gesprek gaan met de betreffende eigenaar van een overlastgevende huisdier is uiteraard een goede eerste stap, alvorens een klacht in te dienen bij de verhuurder. Wellicht is een gesprek met de eigenaar al voldoende om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.
Indien een gesprek niet voldoende resultaat geeft kunt u de verhuurder aanspreken. De verhuurder heeft diverse mogelijkheden om iets aan de overlast te doen. In gesprek gaan met de huurder of de rechter er aan te pas laten komen om het juridisch te laten oplossen.
Uiteraard is de beste eerste stap om het overlast op te lossen door in gesprek te gaan met de eigenaar van de overlast gevende huisdieren. Tijdens dit gesprek kunnen er afspraken gemaakt worden, deze afspraken worden naderhand schriftelijk bevestigd zodat ze vaststaan.
Indien een gesprek met de eigenaar van het overlast gevende huisdier niks oplevert of wanneer de gemaakte afspraken niet nagekomen worden wordt er over gegaan op een procedure via de juridische weg. De rechter zal afhankelijk van de situatie een uitspraak doen waar de eigenaar van het (de) overlast gevende huisdier(en) zich aan zou moeten houden. Soms wordt op straffe van dwangsom een uitspraak gedaan. Bij iedere overtreding moet de eigenaar van het betreffende huisdier dan een bepaald geldbedrag geven aan de melder van overlast.

Juridisch advies


Heeft u omtrent overlast door huisdieren een goed juridisch advies nodig? Neem dan contact op met de advocaat voor huurrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op