Bedrijfsontruiming

Wanneer er een bedrijfsontruiming plaatsvindt wordt de kantoorruimte van de huurder leeggehaald en de huur stopgezet. De huurder vertrekt uit het pand en de verhuurder gaat opzoek naar een nieuwe huurder.


Ontruimingsbescherming

Echter is het zo dat er niet zomaar tot ontruiming overgegaan kan worden. De huurder heeft de zogenoemde ontruimingsbescherming, dit staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek. De huurder kan met behulp van het recht op ontruimingsbescherming de ontruiming uitstellen tot ongeveer drie jaar.
Let op, recht op ontruimingsbescherming is alleen mogelijk indien de bedrijfsruimte onder overige bedrijfsruimten behoort. Onder ‘overige bedrijfsruimten’ vallen alle bedrijfsruimten behalve indien deze gebruikt wordt als woonruimte of wanneer het bijvoorbeeld een winkel waar goederen verkocht worden aan consumenten, een restaurant, benzinepomp of openbaar toegankelijke sportkantine betreft.


Gedwongen ontruiming?

In het Burgerlijk Wetboek staan vele regels, ook omtrent ontruimingen. Zo staat er dat huurders die te horen hebben gekregen dat ze hun bedrijfsruimte moeten ontruimen, binnen twee maanden na het horen hiervan een verzoekschrift kunnen indienen bij de rechtbank. De advocaat voor huurrecht kan de huurder ondersteunen bij de zaak en voorzien in het geven van goede juridische adviezen.
Indien de huurder een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank is het in deze periode niet mogelijk om de bedrijfsruimte te laten ontruimen. Dit verzoekschrift kan het best, in voordeel van de huurder, verstuurd worden voor het einde van de twee maanden. Op deze manier kan de huurder optimaal profiteren van de ontruimingsbescherming.

Indien de huurder het verzoekschrift binnen twee maanden heeft verstuurd is het de taak van de rechter om een definitieve beslissing te nemen of er ontruiming plaats gaat vinden of niet.
Allereerst wordt nagegaan of de bedrijfsruimte tot de groep ‘overige bedrijfsruimten’ behoort. De brief van de huuropzegging en de brief over de ontruiming worden gecontroleerd en beoordeeld. De datum voor de huuropzegging mag niet eerder zijn dat de datum voor ontruiming.


Beslissing rechter

De rechter kan naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift de datum tot de ontruiming maximaal een jaar verlengen. Hetzelfde verzoekschrift kan na dat jaar nog twee keer worden ingediend bij de rechter. Dit is het maximaal aantal keren.
De belangen van beide partijen worden tegen elkaar afgewogen. Op deze manier wordt uiteindelijk de beste keuze gemaakt. Uiteraard ‘wint’ een van de partijen de zaak en zal de andere partij zich daarbij moeten neerleggen.

Recht op ontruimingsbescherming

Wellicht wordt gedacht dat elke huurder van een bedrijfsruimte welke valt onder de groep ‘overige bedrijfsruimten’ of alle huurders recht hebben op ontruimingsbescherming, dit is niet het geval. Dit ligt aan of een huurder zelf de stap heeft gezet tot opzegging van de huur of toestemming aan de verhuurder heeft gegeven om de huurovereenkomst te beëindigen. Het kan ook zijn dat de rechter de huurder heeft veroordeeld omdat de afspraken en de verplichtingen niet opgevolgd zijn. In deze gevallen heeft een huurder, al dan niet van de groep ‘overige bedrijfsruimten’, geen recht op ontruimingsbescherming.

Wanneer de laatste huurmaand is ingegaan wordt gesproken over gebruiksvergoeding en wordt het geen huurprijs meer genoemd. De advocaat voor huurrecht kan u helpen tijdens de procedure om de gebruiksvergoeding zo laag mogelijk te krijgen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op