Een behandeling van uw zaak door een advocaat op basis van no cure no pay is niet mogelijk in Nederland. Dit betekent echter niet dat u samen met de advocaat geen afspraken over het tarief kunt maken. Het is namelijk mogelijk dat een advocaat uw zaak behandelt voor een vast tarief. Daarnaast mag de advocaat wel de hoogte van zijn uurtarief aanpassen aan het behaalde resultaat. Dit is een vorm van no cure, less pay. Als het gestelde doel is bereikt, is het uurtarief van de advocaat hoger dan wanneer de doelstellingen niet zijn bereikt (no cure, less pay).

Heeft u een huurconflict, dan wordt het tijd dat u daarbij gepaste juridische stappen neemt door de inschakeling van de no cure pay less advocaat. De advocaat kan namelijk veel voor u betekenen en de vergoeding wordt deels bepaald door het resultaat. De advocaat zal zich daarom tot het uiterste inzetten om zijn doelen te behalen.

Verhuurt u een object maar gedraagt de huurder zich abnormaal waardoor u schade lijdt, laat u dan bij staan door de no cure less pay advocaat. Zo kunt u met afdoende juridische ondersteuning uw huurrechtelijke belangen beschermen. Bel ons voor een afspraak of kom bij ons langs, zodat de no cure less pay advocaat u volledig kan informeren omtrent welke stappen u het beste kunt doen.

Bemiddeling

Soms is het handig om gebruik te maken van juridische bemiddeling indien er een huur conflict is voorgevallen. Bemiddeling kan ervoor zorgen dat de situatie niet verder escaleert door een oplossing te vinden welke voor beide partijen acceptabel is. Daartoe schakelt u de no cure less pay huurrecht advocaat in zodat tot een oplossing wordt gekomen. Uiteraard betekent dit dat beide partijen water bij de wijn moeten doen, om zo met nieuwe afspraken verder te kunnen huren. Middels bemiddeling kunnen vele huur omstandigheden bespreekbaar worden gemaakt. Neem de advisering en bemiddeling van de no cure less pay huurrecht advocaat in de arm zodat uw huurrecht problemen effectief worden aangepakt.

Financiële vergoeding

Het kan zijn dat u een conflict heeft met de verhuurder en dat dient mogelijk financieel opgelost te worden. Onze juridisch specialisten zorgen ervoor dat uw belangen daarbij goed worden behartigd. Het kan namelijk zijn dat de verhuurder de afspraken niet is nagekomen aangaande een reparatie danwel achterstallig onderhoud. U heeft dat nu op zich genomen, echter de financiële schade dient u uiteraard te verhalen op de verhuurder. Dit is ook van toepassing als uw huurder achterstallige betalingen heeft. Contractueel moet de huurder zijn verplichting nakomen. Komt de huurder de verplichtingen niet na dan mag de verhuurder niet zomaar de huurder eruit zetten. Iedereen heeft namelijk recht op een dak boven zijn hoofd. Wilt u een huurder uit huis zetten, laat u dan daartoe eerst uitvoerig informeren door de no cure less pay huurrecht advocaat.

Gerechtelijke stappen

Hebben de huurrechtelijke omstandigheden grote consequenties en lijdt u daardoor aanzienlijke schade, dan kunt u verder gerechtelijke stappen zetten. Om financiële schade te verhalen op de huurder dient u de no cure less pay huurrecht advocaat in te schakelen om zodoende het causale verband tussen de schade en de gedragingen van de huurder concreet aan te tonen. Daarmee kan dus feitelijk succesvol de gerechtelijke weg worden bewandeld zonder dat u daarbij teveel risico loopt.     

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op