Indeplaatsstelling, wat houdt dat in?

Elke huurder van een bedrijfsruimte, heeft het recht van 'indeplaatsstelling'. Dit is een dwingend vastgelegde regel, beschreven in het huurrecht bedrijfsruimte. Het is dus niet zomaar een regel welke in het huurcontract is opgenomen en op ieder moment verwijderd kan en mag worden. Het is bij Wet geregeld.
De bedrijfsruimte moet echter wel een middenstandsbedrijfsruimte betreffen om aanspraak te kunnen maken op recht van 'indeplaatsstelling'.


Middenstandsbedrijfsruimte?

Een middenstandsbedrijfsruimte is een bedrijfsruimte welke openbaar toegankelijk moet zijn voor publiek en een plaats zijn waar vanuit een dienst op product geleverd moet worden. Voorbeelden zijn een camping of hotel, maar ook een winkel, restaurant of een klein handelsbedrijf.


Verplichting verhuurder

Wanneer u het bedrijf wat u bezit wil overdragen aan een ander persoon en u huurt het pand dan wordt dit 'indeplaatsstelling' genoemd. Bij een middenstandsbedrijfsruimte is er de mogelijkheid om bij de verhurende organisatie van de bedrijfsruimte te vragen om een 'indeplaatsstelling'. Bij een 'indeplaatsstelling' wordt aan de nieuwe huurder van de bedrijfsruimte gevraagd om de bestaande huurovereenkomst over te nemen en daarbij het bedrijf welke zich in het pand bevindt voort te zetten. Alle rechten en plichten die de huurder had worden overgenomen door de nieuwe huurder. De verhuurder van de middenstandsbedrijfsruimte is volgens de geschreven regels verplicht om akkoord te gaan met de overdracht van de huurovereenkomst van de ene huurder naar een nieuwe huurder.

Zoals de naam al aangeeft wordt bij een 'indeplaatsstelling' geen nieuwe huurovereenkomst opgesteld. Er wordt een nieuwe huurder “in de plaats gesteld” van de voorgaande huurder.


Redenen bedrijfsovername

Er zijn diverse redenen waarom een huurder zijn bedrijf ter overname aanbiedt. Zo kan het zijn dat de huurder van de bedrijfsruimte zijn pensioenleeftijd bereikt heeft en daarom de ruimte over wil laten nemen, maar ook om gezondheidsredenen kan iemand beslissen om zijn bedrijfsruimte te laten overnemen door middel van een 'indeplaatsstelling'. De opvolger zet het bedrijf in het pand voort.
De verhuurder mag wel verwachten van de nieuwe huurder dat hij het betreffende bedrijf op een goede manier overneemt, voort kan zetten en voort kan blijven zetten, door middel van voldoende kennis van de bedrijfsvoering.


Overige bedrijfsruimten

Indien de bedrijfsruimte geen middenstandsbedrijfsruimte betreft, maar een van de overige soorten bedrijfsruimten is de 'indeplaatsstelling' in principe niet van toepassing.
De verhuurder heeft in dit geval geen verplichting om mee te werken, dit zou wel het geval zijn wanneer het een middenstandsbedrijfsruimte was geweest wel het geval zou zijn. De huurder kan wel zijn argumenten voorleggen aan de verhuurder om een overdracht van de huurovereenkomst te laten uitvoeren, in de hoop dat de verhuurder hier akkoord mee gaat.


Juridisch advies

Heeft u juridisch advies nodig omtrent de procedure rondom 'indeplaatsstelling' of heeft u een andere vraag ten opzichte van huurrecht? Dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de advocaat voor huurrecht. De advocaat voor huurrecht voorziet u van de juiste informatie waar u mee verder kunt en geeft handige adviezen. Heeft u een advocaat nodig ter ondersteuning van een juridische zaak? Neem dan ook contact op met de advocaat voor huurrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op