Huurcontract overgedragen via opgelegde indeplaatsstelling

De indeplaatsstelling goed geregeld met de advocaat voor huurrecht. Door het overdragen van een huurcontract aan een nieuwe eigenaar kunnen er mogelijk problemen ontstaan met de verhuurder. Deze kan aanvullende eisen stellen aan de verhuur maar kan ook voorkomen dat er een nieuwe huurcontract wordt aangegaan. Betreft het echter een publiekelijke middenstandsbedrijfsruimte dan kan zonder inmenging van de verhuurder een contract worden overgedragen door een indeplaatsstelling aan te vragen. Wat is dit en hoe werkt het?

Waarom overdracht door indeplaatsstelling?

Een verhuurder vindt het niet altijd even gunstig dat een bedrijfsruimte overgaat in andere handen. De verhuurder heeft op zich binnen het huurcontract veel rechten echter indien de oude en nieuwe eigenaar van het bedrijf tot overeenstemming zijn gekomen dan kan een indeplaatsstelling worden afgedwongen. Het oude contract wordt dan vol automatisch overgedragen aan de nieuwe eigenaar zonder dat er wijzigingen van toepassing zijn. Zo wordt bij voorbeeld voorkomen dat de huurprijs ineens veel hoger uitvalt of dat de verhuurder er een andere bestemming aan wil geven. Het gaat dus om het continueren van het huurcontract echter onder een andere naam.

Blijvende waarde van bestaand bedrijf

Indien u een bedrijf gaat overnemen waarbij er verder niets veranderd dan mag u ervan uitgaan dat u zonder problemen contracten kunt overnemen. Indien het eigenaarschap van een pand wijzigt dan zal bijvoorbeeld ook de water-, of elektriciteitskosten op een zelfde manier moeten worden afgedragen. Wordt een onderneming inclusief alle verplichtingen compleet overgenomen dan zijn lopende contracten en verbintenissen ook de verplichting van de nieuwe eigenaar. Toch dient daartoe een concrete overdracht voor te worden aangevraagd. De indeplaatsstelling zorgt ervoor dat direct alle noodzakelijke verplichtingen binnen contracten worden overgedragen aan de nieuwe bestuurder of eigenaar.

Indeplaatsstelling via de rechter aanvragen

Om de indeplaatsstelling te regelen dient ertoe toestemming bij de rechter te worden aangevraagd. Een huurcontract kan daarbij per ommegaande worden overgedragen aan de nieuwe huurder waardoor de verhuurder geen gemis in onkosten heeft. Eveneens geeft de rechter verder toestemming om alle aan de onderneming verbonden contracten op een bepaalde dag van eigenaar te veranderen. Dat houdt in dat de verantwoordelijkheid ook automatisch daarmee verandert. De oude eigenaar is in principe niet meer aansprakelijk voor verbintenissen behoudens fouten welke er tijdens zijn bewindvoering zijn gemaakt.

Waar moet het aan voldoen?

Over een bedrijfsruimte en de verbonden contracten kan een indeplaatsstelling worden toegepast indien aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

  • er dient sprake te zijn van een middenstandsbedrijfsruimte voor de uitoefening van detailhandel. Dit kan een hotel, restaurant, cafĂ©, enzovoorts zijn;
  • de bedrijfsruimte moet vrije toegang hebben voor het grote publiek. Dat houdt in dat iedereen er zo naar binnen kan lopen. Kantoorgebouwen of opslagruimten vallen er dus niet onder.

Indien deze uitgangspunten van toepassing zijn dan kan indeplaatsstelling worden afgedwongen zodat de bedrijfsvoering kan worden doorgezet.

Inzet van advocaat voor huurrecht

Om het verhuur contract eenvoudig bij ongewijzigde bedrijfsvoering echter gewijzigde eigenaarschap te veranderen pas je indeplaatsstelling toe. Daartoe benader je de advocaat voor huurrecht zodat er aan de rechter toestemming kan worden gevraagd voor de feitelijke overdacht van de verantwoordelijkheden. Zo worden problemen met de verhuurder voorkomen en kan het bedrijf in andere handen gewoon door blijven draaien.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op