In de huurwet is vastgelegd wat de rechten en plichten van de verhuurder en huurder zijn indien een huurcontract wordt aangegaan. Met een huurcontract worden de spelregels vastgelegd waardoor de huurder gebruik kan maken van het gehuurde object. De huurwet geldt daarbij als beschermheer en leidraad indien het komt tot een huurconflict. Voordat u een huurcontract aangaat doet u er altijd goed aan om het huurcontract te laten controleren zodat u weet of het voldoet aan de uitgangspunten binnen de huurwet. Laat u informeren door de advocaat voor huurrecht zodat uw juridische belangen goed op papier staan.

Afchecken van het huurcontract

U gaat een woning, woonruimte of pand huren voor uw onderneming dan krijgt u te maken met de huurwet. Voordat u het huurcontract kunt ondertekenen moet u er wel verzekerd van zijn dat de juridische uitgangspunten correct staan verwoord in het huurcontract. Dit is uiteraard ook van belang als u gaat verhuren. Met een snelle check van het huurcontract bij de advocaat voor huurrecht of bij het juridisch loket weet u zeker dat alle facetten van de huurwet in het huurcontract zijn opgenomen.

Controle van het pand

Het is altijd noodzakelijk dat u het pand, woning of de kamer controleert of het in goede staat verkeerd. De beschrijving in het huurcontract moet daarbij overeenkomen met de huurwet. Voordat het huurcontract ondertekent wordt is een controle altijd noodzakelijk. Heeft u afspraken gemaakt met de verhuurder bij een eerste controle, dan moet u controleren of die gemaakte afspraken ook zijn nagekomen. Is dat het geval en staan de huurwet voorwaarden voor het huren correct beschreven dan kunt u het huurcontract ondertekenen.

Object en kosten

U huurt een object om daartoe gebruik te kunnen maken. Als vergoeding voor het gebruik dient een maandelijks huur compensatie te worden betaald. Huurkosten worden in rekening gebracht. Het is daarnaast de vraag welke kosten aanvullend in rekening worden gebracht. Is er sprake en va een enkele huurprijs waarin alle kosten zijn opgenomen, of dient u ook energie, water, elektriciteit enzovoorts te betalen. Een en ander is daarbij afhankelijk van de huurwet voorwaarden zoals die binnen het huurcontract zijn vastgelegd.

Onderhoudsplicht

De verhuurder van het pand heeft conform de huurwet de verplichting om het pand in goed staat te houden. Er geldt dan ook een onderhoudsplicht voor de verhuurder. Het is echter zo dat de huurder de binnenkant van het pand in goede conditie houdt. Een likje verf hier een poetsbeurt daar enzovoorts zijn van belang om het woongenot in stand te houden. Zo werken beide partijen er aan mee om het huurcontract langdurig in stand te laten houden, zonder dat daartoe een huurconflict ontstaat.

Schade

Is er schade opgetreden dan dient de veroorzaker van die schade de schade te vergoeden danwel te repareren. Daartoe kunnen de huurder en verhuurder uiteraard onderling afspraken maken. Mocht de situatie echter uit de hand zijn gelopen dan kunt u de advocaat voor huurrecht inzetten om tot een bemiddeling tussen beiden te komen. Zodoende kan een oplossing worden gevonden, waarmee het oude huurcontract van toepassing blijft.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op