Het huurrecht beschermt de rechten van zowel de huurder als verhuurder. Zodra u een woonruimte, kamer of pand huurt, krijgt u te maken met het huurrecht. U gaat namelijk een wederzijds huurcontract aan waardoor tussen de verhuurder en huurder jegens elkaar verplichtingen worden geschapen. Dit betekent dan ook dat de verhuurder maar ook de huurder van het object rechten en plichten hebben om zo het huurcontract te kunnen continueren. Daarbij moet u denken aan de staat van het onderhoud in en buiten het gehuurde object, maar ook omtrent de te vergoeden huur. De huurder dient uiteraard op een geregeld moment aan de verhuurder de huur te betalen, waar tegenover staat dat de verhuurder alle apparatuur, het onderhoud enzovoorts in goede staat houdt zodat het woongenot voor de huurder goed is. 

Huurcontract

Bij het aangaan van de huur van een object dient daartoe een huurcontract te worden opgesteld. Dit huurcontract is een wederrechtelijke verbintenis scheppend contract waarmee de rechten en plichten van de huurder en verhuurder zijn vastgelegd. Uiteraard dient omschreven te zijn welk object met welke afmetingen de verhuurder krijgt op welke locatie. Dit is van belang omdat het huurcontract gebruikt kan worden voor de inschrijving bij de gemeente. Daarnaast is het van belang hoeveel huur de huurder moet vergoeden voor het gebruik van het object alsmede binnen welk termijn die huur vergoeding betaald moet zijn. Daarnaast heeft een huurcontract nog vele paragrafen aangaande hoe en wat de huurder en verhuurder aanvullend moeten doen om het woongenot optimaal te houden.

Verhuurder kan niet zomaar uitzetten!

Omdat de verhuurder en huurder een huurcontract zijn aangegaan, biedt dit een stukje bescherming voor de huurder. Het kan namelijk zijn dat er ongeregeldheden tussen de huurder en verhuurder ontstaan. Dan mag de verhuurder de huurder niet zomaar op straat zetten aangezien het huurrecht dit verbiedt. Daarbij geldt dat de verhuurder pas het huurcontract kan ontbonden wanneer de huurder feitelijk een nieuw onderkomen heeft gevonden. Dit dient dan ook in goed overleg te gebeuren. Is het echter zo dat de huurder en verhuurder niet meer door een deur kunnen, dan kan het verstandig zijn dat u een advocaat voor huurrecht inschakelt om zo uw belangen veilig te stellen. 

Achterstallig onderhoud

Zowel de huurder als verhuurder zijn verplicht om veroorzaakte schade te herstellen ten koste van de veroorzaker. Daarnaast geldt dat de huurder de gehuurde ruimte in goede staat houdt. Ook de verhuurder dient alle elementen die bij het verhuurder horen ook in goede staat houden. De koelkast en wasmachine moet werken. Ook overlast door lekkage dient de verhuurder snel te herstellen. Het kan echter voorkomen dat de verhuurder dergelijke reparaties uitstelt of niet uitvoert, dan kan de huurder overwegen om de huur betaling stop te zetten totdat het woongenot door de verhuurder in ere is herstelt. Ook kan de huurder zelf de reparatie op zich nemen door de kosten daartoe af te trekken van de huur. 

Ga voor juridische correctheid

Heeft u twijfels omtrent de juridische correctheid van een huurcontract, laat dan door een advocaat voor huurrecht het huurcontract controleren. Het is namelijk in ieders belang dat de huurrechten maar ook de wederzijdse rechten en plichten goed staan omschreven binnen het huurcontract. Dit is zondermeer van belang wanneer het gehuurde object binnen de zakelijke markt zit. Ook uw huurrechten dienen afdoende beschermd te zijn. Daartoe neemt u de juridische expertise van een advocaat voor huurrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op