Uw rechten bij huren van woonruimte

Op het moment dat u woonruimte, woning of kamer verhuurt of huurt, dient u dat te doen conform het huurrecht. Daarbij wordt tussen de huurder en verhuurder een huurovereenkomst afgesloten, waarin bepalingen staan omschreven zoals:

 • waar het te huren object staat (adres),
 • maandelijkse huurprijs,
 • contractsduur,

Tevens staan hierin alle rechten en plichten binnen het huurovereenkomst zijn omschreven. Het is dan ook voor u van belang om exact te weten hoe het te huren object eruit ziet middels een fysieke inspectie van het te huren woonruimte voordat u gaat huren. Daarnaast dient u aandachtig het huurcontract door te lezen om zo er verzekert van te zijn dat de te huren woonruimte overeenkomstig de huurovereenkomst is.

Indien u een gehele woning gaat huren, dan is het bovendien verstandig om een kennis te vragen die verstand heeft van de staat van woningen. Dit om te voorkomen dat u na het tekenen van de huurovereenkomst voor onverwachte problemen of woonruimte gebreken komt te staan. Wilt u dan ook verzekerd zijn van een huurovereenkomst dat overeenkomstig is met de te huren woonruimte en conform het huurrecht, schakel dan een huurrecht specialist woonruimte in.

Verplichtingen verhuurder

Contractueel is de verhuurder verplicht om complicaties ontstaan aan de inboedel, machines of de woonruimte te repareren. Denk daarbij aan een lekkende goot of dak, de was-droog combinatie of koelkast werkt niet meer, enzovoorts. De verhuurder moet de ontstane schade repareren om zo het woongenot van de huurder op het peil te houden waarvoor de woonruimte is gehuurd.

U als huurder staat dan ook zeer sterk, aangezien omtrent de gehuurde woonruimte een verbintenis scheppende overeenkomst is aangegaan. Voldoet de verhuurder dus niet aan die verplichting dan is er sprake van contract breuk. Wat kunt u zelf daar als huurder nu tegen doen? U staat in uw recht en dus kunt u overwegen om te stoppen met het betalen van de huur en mogelijk de reparatie zelf bekostigt. Wilt u weten hoe u het beste in een dergelijke situatie kunt handelen schakel dan een huurrecht specialist in. Onze adviezen geven u zekerheid omtrent de te nemen stappen.

Verplichtingen huurder

Indien u een woonruimte huurt dan bent u ook wegens het huurcontract verplicht om goed en verstandig met de gehuurde woonruimte en inboedel om te gaan. Enige schade die is ontstaan nadat u de woonruimte heeft betreed, dient door u te worden hersteld. Ook indien u wegens onvoldoende baten geen huur betaalt dan pleegt u eveneens contract breuk.

De verhuurder staat in zijn recht om de achterstand van u te verlangen, echter dit betekent niet dat de verhuurder u zomaar op straat mag zetten. Nederlandse ingezetenen hebben altijd het recht op onderdak, en zo ook bij uw gehuurde woonruimte. Het is dan ook een bewuste keus voor de verhuurder om iets aan een huurder te verhuren, en de verhuurder heeft dus ook het recht om vooraf een huurder te weigeren. Wilt u als verhuurder dan ook zekerheid hebben omtrent het contract tussen u en de huurder, laat uw huurovereenkomst eerst checken bij een huurrecht specialist.

Huurrecht

Aangaande huurovereenkomsten, de rechten en plichten die daarbij wegens de verbintenis scheppende overeenkomst ontstaan, kunt u bij ons terecht voor advies. Wij kunnen u dan ook adviseren omtrent de volgende zaken bij huurrecht:

 • Wat zijn de verbintenissen die ontstaan bij het aangaan van een huurovereenkomst, wat zijn de rechten en plichten?;
 • Wij helpen u bij het correct formuleren van uw huurovereenkomst;
 • Hoe kunt u het beste een huurovereenkomst ontbinden?;
 • Wanneer kunt u uw verhuurde woonruimte ontruimen, danwel wanneer kunt u een vordering doen?;
 • Wat kunt u doen indien de huurovereenkomst bij een woonruimte niet wordt nagekomen?

Aangaande het huurrecht zijn er vele aspecten die goed op papier moeten worden gezet voordat u werkelijk overgaat tot het “ver”huren van een woonruimte. Wilt u dan ook verzekerd zijn van een correcte huurovereenkomst, neem dan een huurrecht specialist in de arm.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op