De huurrecht advocaat behandelt voor u alle type zaken aangaande het huren en verhuren van objecten. U kunt bij de huurrecht advocaat terecht voor:

 • de check een controle van huurcontracten;
 • de begeleiding bij het aangaan van huurovereenkomsten;
 • de bemiddeling inzake huurconflicten;
 • advisering binnen het huurrecht;
 • adviezen aangaande uitzetting, enzovoorts.

U ziet dat de huurrecht advocaat veelzijdig kan worden ingezet, zodat uw belangen goed vertegenwoordigd zijn. Maak gebruik van de expertise van de huurrecht advocaat zodat u uw huurconflict opgelost ziet worden.

Standaard controle contracten

Voordat u een huurcontract ondertekent dient u altijd ervan verzekerd te zijn dat het huurcontract correct is. Staan uw belangen goed omschreven? Wilt u verhuren of huren teken dan ook niet zomaar een huurcontract. Laat altijd het huurcontract controleren op juridische compleetheid. Begrijpt u bepaalde zinsneden niet, laat u dan uitvoerig informeren omtrent de betekenis van wat er zoal staat beschreven. Om problemen later te voorkomen doet u er wijs aan om uw huurcontract bij ons te laten controleren.

Gratis ondersteuning

Heeft u een huurconflict en denkt dat u daarbij uw recht kunt halen, schakel dan de huurrecht advocaat in. Wij kunnen uw belangen vertegenwoordigen door ons in te schakelen, vaak gebeurt dit na een kosteloos eerstelijns juridisch advies. Dit houdt in dat u in principe bij de inschakeling van onze huurrecht advocaat geen onkosten kwijt bent. Samen kijken we wat er mogelijk is, en indien u de juridische strijd wilt aangaan, dan zijn uw rechten goed vertegenwoordigd bij deze huurrecht advocaat.

Huurconflict bemiddeling

Bij huurconflict bemiddeling gaat de huurrecht advocaat met beide partijen om tafel zitten. Er wordt via hoor en wederhoor naar de opstelling en argumenten van beide partijen geluisterd zodat de huurrecht advocaat kan afscannen of er een weg tussen beiden gevonden kan worden. Zodoende kan binnen de regels van het huurrecht een oplossing worden bedacht waarmee de uitgangspunt van het huurcontract gerespecteerd blijven. Het gaat er namelijk om dat u uit eigen belang het huurcontract doorzet.

Naar de rechter

Er bestaat de kans dat het conflict dermate is geëscaleerd danwel dat er een dermate hoge financiële schade is ontstaan dat de gang naar de rechter onvermijdelijk is. Veelal betekent dit dat de huidige huur omstandigheden niet doorgezet kan worden en dient de rechter een uitspraak te doen. Dit kan betekenen dat:

 • de huurder of verhuurder financiële compensatie moet betalen;
 • het huurcontract in de huidige vorm ontbonden kan worden;
 • een uitzetting mogelijk van toepassing kan zijn.

Zorg dat uw belangen in deze goed worden verwoord, maak daartoe gebruik van de huurrecht advocaat.

Uitzetting

De wet op de huurrecht beschermt de belangen van de huurder. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Zolang de huurder geen nieuw verblijf heeft gevonden kan niet zomaar de huurder op straat worden gezet. Zijn de omstandigheden echter dermate ernstig dan kan via de rechter worden bedongen dat de huurder toch uit huis wordt gezet. Laat u daartoe uitvoerig informeren door de huurrecht advocaat, door nu met ons contact op te nemen voor een eerste gratis consult.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op