Omdat tussen de verhuurder en huurder een huurcontract is afgesloten geniet de huurder ook huurbescherming. Dit betekent namelijk dat de verhuurder niet zomaar een huurder uit het gehuurde object mag zetten. De huurwet beschermt de huurder daarin aangezien iedere in Nederland wonende ingezetene recht heeft op een dak boven het hoofd. Zolang de huurder niet wenst te vertrekken en de reden voor het wegsturen van de huurder is niet een dringende reden, dan geniet de huurder zondermeer van huurbescherming. Uiteraard dient het wel zo te zijn dat de huurder geen strafbare feiten heeft gepleegd vanuit het gehuurde object. Om ook optimaal als huurder beschermd te zijn, doet u er goed aan om het huurcontract door de advocaat voor huurrecht tegen het licht te houden. 

Bescherming huurder

De huurder heeft wegens het aangaan van het huurcontract veel bescherming, aangezien de huurder betaalt voor het gehuurde object of ruimte. De gehuurde ruimte geeft namelijk een bepaald woongenot en dat woongenot dient uiteraard op een minimaal niveau te blijven. Het kan zijn dat er schade ontstaat door het weer en dat kan doordringen in het gehuurde object. Ook kunnen specifieke bij het gehuurde inzittende apparaten het afweten. Dan dient uiteraard de verhuurder van het object die schade te herstellen zodoende dat het oorspronkelijke woongenot van de huurder in ere wordt hersteld. Indien dit niet gebeurd dan kan er sprake zijn van contract breuk en kan de huurder daar tegen in gaan. 

Tijdelijk stopzetten betaling huur

Het kan zijn dat door een niet door de huurder ontstane schade leidt tot een vermindering van het woongenot. Het is aan de verhuurder gelegen om de schade te herstellen. Soms kan het voorkomen dat de verhuurder die schade niet herstelt. Dan heeft de huurder het recht om de betaling van de huur stop te zetten tot het moment dat de verhuurder het woongenot heeft hersteld. Wordt dit niet gedaan kan de huurder overwegen om de schade zelf te herstellen en daarvan de rekening bij de verhuurder neer te leggen. De huurder staat in deze zeer sterk aangezien de huurder het object huurt voor een bepaald doel. Indien doel door de schade wordt verstoord dan dient de verhuurder dat te herstellen. 

Bescherming verhuurder

Ook de verhuurder van een object wordt beschermd door de huurwet. De huurder dient namelijk het gehuurde object op een verstandige manier te gebruiken passend bij de reden voor verhuur, waarnaast de huurder ook moet opdraaien voor de door de huurder aangebrachte schade. De huurder kan daartoe overwegen om de schade zelf te repareren, danwel dat de verhuurder het doet. De rekening van de opgelopen schade dient echter door de huurder gedragen te worden. Ook dient de verhuurder rekening te houden met de woon omstandigheid van de verhuurder, aangezien het gehuurde object in of nabij de woonruimte van de verhuurder is. Ook de verhuurder geniet bescherming tegen geluidsoverlast. 

Bescherm uzelf middels goed huurcontract

Het is zowel in het belang van de huurder als de verhuurder dat het huurcontract juridisch sluitend is. Beide partijen gaan het huurcontract aan om langdurig heb object te (ver)huren. Zodoende kunnen beide partijen er dan ook lang van profiteren. Mochten er huur problemen of conflicten ontstaan dan kan een juridische bemiddeling binnen het juridisch getouwtrek uitkomst bieden om zo voor beide partijen een optimale middenweg te vinden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op