Aanpak overlast

Wanneer er overlast van de buren plaatsvindt in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld geluidsoverlast of overschrijding van de erfgrens, dan is de (in dit geval) huurder van het huurhuis gerechtigd om zelf op te treden tegen deze overlast gevende buren door deze aan te spreken. De regels hiervoor staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek, artikel 3:125.
Toch is het aanspreken van de overlast gevende persoon of personen vaak niet voldoende en wordt hiermee de overlast dus niet stopgezet. Ook wanneer het overlast probleem op een juridische wijze aangepakt wordt en een dwangsom wordt opgelegd wanneer er weer overlast plaatsvindt, is vaak niet voldoende en stop daarmee niet volledig de overlast.
Dit is het meeste het geval wanneer de veroorzaker van de overlast leeft van een uitkering of waarbij er beslag is gelegd om het inkomen.
De beste oplossing in dit soort situaties is dat de verhuurder, van de betreffende woning waar de veroorzaker van de overlast woont, de huurovereenkomst beëindigt met de niet ophoudende overlast als reden. Er moet wel een goede reden gegeven worden om de huurovereenkomst te beëindigen, anders is het niet rechtsgeldig. Wanneer er getwijfeld wordt over de opgegeven reden, kan de beëindiging van de huurovereenkomst verplaatst worden naar een later moment.

 

Overlast door beplanting

Er zijn diverse soorten situaties te noemen in het huurrecht die overeenkomen met het burenrecht. Bijvoorbeeld wanneer er gekeken wordt naar de geplaatste beplanting op of net naast de erfafscheiding. Het kan voorkomen dat de beplanting van de buren, de beplanting van de andere buren aantast of iets dergelijks. In het Burgerlijk Wetboek is een geschreven welke aangeeft dat het hebben van een boom binnen 2 meter van de erfgrens niet is toegestaan.
De huurder welke overlast heeft kan een gesprek beginnen met de overlastgevende buren of een gesprek met de verhuurder aanvragen. Samen kunt u wellicht tot een oplossing komen om het huurgenot terug te krijgen.

Erfdienstbaarheid

De bekendste vorm van erfdienstbaarheid is recht van overpad, dit betekent dat de naaste buren het recht hebben om over uw erf naar de openbare weg te rijden, fietsen of lopen.
Naast recht van overpad bestaat er nog meer soorten erfdienstbaarheid, zo bestaat er het recht van uitzicht, dit heeft te maken met dat het verboden is om te bouwen boven een bepaalde hoogte. Ook is er het recht van de weg, dit is hetzelfde als recht van overpad maar dan alleen gericht op een weg waar u met de auto overheen kunt rijden. Dan het gootrecht, het lozen van vervuild water is namelijk niet toegestaan omdat het water kan belanden bij naaste buren.

 

Juridisch advies

Heeft u vragen rondom het burenrecht? Neem dan contact op met de advocaat voor huurrecht, de advocaat voor huurrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies en kan u ook ondersteunen bij een juridische zaak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op