Zekerheid bij verhuur: diplomatenclausule

De diplomatenclausule geeft de eigenaar van een woning het recht om na de verhuurtermijn de woning te ontruimen. In het huurcontract is een ontruimingsbeding opgenomen waarmee de verhuurder en huurder afspreken dat na looptijd de oorspronkelijke eigenaar weer in de woning terecht kan. Door gebruik te maken van de diplomatenclausule weten beide partijen exact en voor welke termijn de verhuur is aangegaan waarna de oorspronkelijk omstandigheid weer wordt hersteld.

Met deze methode van verhuur van de woning is wettelijk een tijdelijke verhuur geregeld waarna de huurder na looptijd het pand moet zijn verlaten. De toepassing van de diplomatenclausule geeft dus beide partijen grote zekerheid zodat de huurder gedurende de looptijd van het pand gebruik kan maken.

Wat houdt verder de diplomatenclausule in?

Waar komt de naam "diplomatenclausule" vandaan?

De term diplomatenclausule komt van het werk dat de diplomaat doet. Gedurende een zekere termijn zit de diplomaat in het buitenland terwijl niemand op de woning kan passen. Om dit op te lossen is het tijdelijke huurcontract in het leven geroepen waarbij de hurende partij na looptijd het pand netjes weer achterlaat. Op die basis weet de verhuurder dat men het pand zonder problemen kan achterlaten en in goede omstandigheid weer terugziet.

Gaat u ook tijdelijk of voor de middellange termijn weg dan kunt u ook handig van de diplomatenclausule in het huurcontract gebruikmaken.

Ontruimingsbeding omschreven in diplomatenclausule

Het belangrijke onderdeel binnen de clausule vormt het ontruimingsbeding. Dat houdt in dat voor of op de laatste dag van de looptijd van het huurcontract het pand in oorspronkelijke staat wordt achtergelaten. Oftewel de huurder verlaat het pand conform de afgesproken datum. Daarbij geldt uiteraard dat verder aan de wederzijdse huurverplichtingen wordt voldaan. Het document zorgt ervoor dat de huurder de verplichting heeft om voor een bepaalde datum het pand weer te verlaten. Indien dit niet het geval is dan kan de oorspronkelijke eigenaar via het ontruimingsbeding de ruimte juridisch verantwoord ruimen.

Vertrek naar elders

Indien u naar een ander deel van Nederland voor uw werk verhuist kan het zijn dat u niet zomaar uw woning kunt verkopen. Om toch de kosten gedekt te hebben kunt u het compleet verhuren. Het zorgt u ervoor dat gedurende periode dat u niet in de woning aanwezig bent het toch is bewoond en kosten zijn gedekt.

Let wel: Ook een huurcontract met opgenomen diplomatenclausule kan desgewenst worden opengebroken zodat er bijvoorbeeld een tweede huurtermijn aan vast wordt geknoopt. In dat geval dient u wederom de diplomatenclausule op te nemen. Zo houdt u altijd een stok achter de deur. Doe uw voordeel door een huurcontract aan te gaan zodat uw kosten bij verblijf elders goed zijn gedekt.

Verhuur uw woning bij vertrek door de diplomatenclausule toe te passen. Laat u eventueel informeren omtrent de voorwaarden en uitgangspunten door een huurrecht specialist, neem daarvoor gratis contact met ons op. Zo weet u altijd dat uw belangen optimaal zijn vertegenwoordigd en dat u uw woning na de huurtermijn wederom zonder problemen kunt betrekken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op