Verhuizen


Wanneer u van plan bent om te gaan verhuizen kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een verhuisvergoeding. Een verhuisvergoeding kan worden gegeven wanneer de woning vanuit waar je verhuist gerenoveerd wordt of gesloopt. Een verhuisvergoeding dient als tegemoetkoming van de verhuurder aan de huurder in verband met bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan op de plaats waar je huidige woning staat. In dat geval moet je verhuizen naar een andere woning. Omdat hierbij kosten komen kijken voor de verhuizing zelf en het herinrichten van de nieuwe woning kun je recht hebben op een verhuisvergoeding.

Hoeveel verhuisvergoeding?


Of u recht heeft op een verhuisvergoeding en wat dan het uiteindelijke bedrag wordt ligt geheel aan de situatie. Er kan hiervoor niet zomaar een bedrag genoemd worden.

Voor personen die een zelfstandige woning hebben, een woonwagen andere standplaatsen voor een woning gelden andere regels dan wanneer iemand een kamer huurt. De eerste groep zal een hoger bedrag krijgen dan de tweede groep. Omdat iemand die een kamer huurt minder verhuiskosten zal maken dan iemand met bijvoorbeeld een zelfstandige woning. Ook zijn de herinrichtingskosten voor de tweede groep minder omdat er minder ruimte in te richten is. Het is dus afhankelijk van de woonsituatie welk bedrag van verhuisvergoeding uitgekeerd zal worden.

De verhuurder kan ervoor kiezen om de verhuisvergoeding niet in de vorm van geld te betalen, maar door middel van het regelen van de verhuizing en het in orde maken van de woning, zoals muren schilderen en een vloer te leggen. Wanneer u het hier niet mee eens bent moet u dit aangeven aan de verhuurder. Het is wellicht mogelijk om alsnog een vergoeding te vragen. De verhuurder is verplicht om dan een minimumbedrag uit te keren als verhuisvergoeding.

Eventuele andere rechten


Naast een verhuisvergoeding kunt u ook recht hebben op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld wanneer er tijdens een renovatie schade is opgetreden en de verhuiskostenvergoeding niet of niet volledig dekkend is.

Wisselwoning


Een wisselwoning is een woning voor waarin u intrekt voor een korte periode, bijvoorbeeld wanneer uw eigen woning gerenoveerd moet worden. Wanneer u verhuist naar een wisselwoning dan zal de verhuurder eenmalig verhuisvergoeding uitkeren.

Verhuisvergoeding van de gemeente


De verhuurder keert een verhuisvergoeding uit. Daarnaast kan de gemeente ook nog een bepaald bedrag uitkeren in verband met de verhuizing.
De verhuurder kan er wel voor kiezen om het bedrag dat u van de gemeente krijgt af te trekken van het bedrag wat hij aan u zal overmaken.
De gemeente en de verhuurder kunnen hierover met elkaar in overleg kunnen gaan en duidelijke afspraken maken.

Renovatie maar niet verhuizen


Het kan voorkomen dat de verhuurder uw woning gaat renoveren maar dat (tijdelijk) verhuizen hiervoor niet nodig is. U heeft in dat geval geen recht op een verhuisvergoeding omdat u niet gaat verhuizen of het in ieder geval niet nodig is om te verhuizen vanwege de renovatie. De verhuurder zal u een renovatievoorstel sturen. Bent u het niet eens met het renovatievoorstel? Of heeft u een andere juridische vraag omtrent de situatie? Neem dan contact op met de advocaat voor huurrecht voor een goed juridisch advies.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op