Wat is de Leegstandwet?

Wanneer u een leegstaande woning heeft kunt u deze dankzij de Leegstandwet voor een tijdelijke periode verhuren. De gemeente kan u hiervoor een vergunning verlenen, u moet deze dus wel officieel aanvragen.
Er kunnen diverse soorten woonruimten verhuurd worden voor een tijdelijke periode. Dit kan bijvoorbeeld zijn een woonruimte in een te koop staand huis, echter is de regel dat het huis tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan maximaal drie jaar in zijn geheel of gedeeltelijk verhuurd mag zijn geweest. Het kan ook een gebouw zijn waarin een woonruimte is gerealiseerd. Een derde voorbeeld is wanneer voor een woonruimte van een huurwoning op de planning staat dat deze gerenoveerd zal worden of zelfs gesloopt. De werkzaamheden moeten wel binnen een korte termijn plaatsvinden anders mag de woonruimte ook in deze korte periode niet verhuurd worden.

Regels vergunning afgifte

Zoals eerder benoemd moet u naar de gemeente om een vergunning aan te vragen. Het is niet zeker of de vergunning toegekend wordt aan u. Dit is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Zo moet de officiële woningeigenaar bewijs hebben dat de woning daadwerkelijk bewoond zal gaan worden. Een vergunning wordt ook toegekend als de woonruimte al leegstaat.
Een vergunning zal voor een periode van vijf jaar worden afgegeven .

Huurbescherming

De regels voor huurbescherming zijn volgens de Leegstandwet niet geldig. In principe is de enige overeenkomstige regel dat de huurtermijn minimaal een half jaar moet zijn. In de overeenkomst moet goed en duidelijk vermeld zijn dat op basis van de Leegstand er voor een tijdelijke periode verhuurd gaat worden. Ook de hoogte van de huurprijs moet in de overeenkomst vermeld worden. Overigens mag de huurprijs niet hoger zijn dan de in de door de gemeente afgegeven vergunning staat vermeld. De hoogte van de huurprijs is vastgesteld naar aanleiding van de waarde van de woning.

Automatische beëndiging

Indien de vergunning voor de Leegstandwet verlopen is, is daarmee ook de overeenkomst beëindigd. Dit is een automatisch proces. Wanneer een van de partijen wil dat de overeenkomst eerder ten einde komt moet een van deze partijen, de huurder of de verhuurder, de overeenkomst opzeggen. Voor de huurder is de opzegtermijn een maand, voor de verhuurder zijn dat drie maanden.
Het kan voorkomen dat de verhuurder de huurder toestemming geeft om langer in de woning te blijven wonen dan de afgesproken termijn welke op de vergunning van de Leegstandwet vermeld stond. In dit geval zal de overeenkomst overgezet worden naar een standaard huurovereenkomst en zal er vanaf dan ook sprake zijn van huurbescherming.

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op met de advocaat voor huurrecht. De advocaat voor huurrecht kan u voorzien van een goed juridisch advies waar u mee verder kunt of kan u ondersteunen bij uw procedure.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op