Laat uw huurcontract bij advocaten voor huurrecht Rotterdam uitvoerig controleren, zodat u er zeker van bent dat uw belangen goed staan vastgelegd. Indien er sprake is van huur of verhuur, dan is de huurwet van toepassing. Zowel de huurder als verhuurder hebben rechten en plichten naar elkaar en die aspecten worden vastgelegd in een huurcontract. Het huurcontract is dan ook een zeer belangrijk document. Voordat u een huurcontract ondertekent dient u precies te weten wat er in het huurcontract is opgenomen. Weet u niet precies waaraan een huurcontract moet voldoen, laat dan het huurcontract controleren of opstellen door de advocaat voor huurrecht Rotterdam. Neem contact met de huurrecht advocaat op en laat u informeren waaraan uw huurcontract moet voldoen.

U wilt een ruimte huren

Om een woning of kamer bij iemand te huren dient daartoe altijd een huurcontract voor opgesteld te worden. Om er zeker van te zijn dat alle nodige aspecten binnen het huurcontract zijn opgenomen, kunt u daartoe het huurcontract altijd even bij de advocaat Rotterdam controleren. Een snelle check en u weet of uw belangen goed omschreven staan. U heeft te maken met een te huren ruimte. Die ruimte dient u altijd te inspecteren op gebreken. Zodoende bent u ervan verzekerd dat u een goede ruimte heeft gekregen tegen een redelijke prijs. Let wel een huurcontract is een wederzijds contract waaraan verplichtingen zijn verbonden. Zowel u als huurder maar ook de verhuurder zijn gebonden aan de huurwet en daar dient u dan ook aan te voldoen.

Verhuren van object

U heeft een kamer of woning en deze wilt u aan particulieren verhuren. U dient daartoe de zaakjes uiteraard goed op papier hebben staan. Ga naar de advocaten voor huurrecht Rotterdam zodat u uw belangen juridisch gezien correct op papier heeft staan. Als u namelijk huurders voor lange tijd reeds heeft echter u heeft problemen dan kunt u de huurder er niet zomaar uitzetten. U dient daartoe een wettelijke reden te hebben. U heeft bovendien de plicht om problemen met een huurder zoveel als mogelijk op te lossen. Eventuele bemiddeling via de advocaat huurrecht Rotterdam kan uitkomst bieden. Op die manier kan een voor beide partijen acceptabele oplossing worden bereikt door de inzet van de huurrecht advocaat.

Vastgoed verhuur

Bedrijven en ondernemingen dienen onderdak te hebben. Indien zij onvoldoende kapitaal hebben om een pand te kopen dient vastgoed te worden gehuurd. Om vastgoed te huren wordt gewoonlijk voor de lange termijn een contract aangegaan. Het is dan ook noodzaak om alle uitgangspunten binnen het contract uitvoerig juridisch te beoordelen. Voor hoe lang wordt het contract aangegaan, wat zijn de huurkosten, en welke kosten vallen er buiten. U doet er altijd verstandig aan voordat u het vastgoed huurcontract ondertekent tezamen met de advocaat voor huurrecht Rotterdam het te huren object uitvoerig te inspecteren. Het te huren object moet uiteraard in goede staat zijn, en eventuele gebreken dienen te worden verholpen danwel uitvoerig beschreven te worden binnen het huurcontract. Zodoende kunnen de belangen van u als hurende partij voor lange termijn worden beschermd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op