Indien er een object, pand, woonruimte of bedrijf wordt gehuurd dan dient daartoe een huurcontract afgesloten te worden. Dit gebeurt feitelijk door de uitgangspunten van het huren schriftelijk vast te leggen. De huurder en verhuurder gaan middels een huurcontract een wederzijdse verbintenis aan, en dat schept rechten en plichten. Om uw rechten en plichten concreet vast te leggen dient u een huurcontract op te stellen welke voldoet aan het huurrecht. Laat u voorlichten door de huurrecht advocaat Amsterdam.

Wet huurrecht

De wet huurrecht beschermt zowel de rechten en plichten van de huurder en verhuurder tegelijk. Dit komt omdat de huurder en verhuurder contractueel afspraken met elkaar gemaakt hebben, welke uiteraard moeten worden opgevolgd. Het is noodzaak dat de afspraken helder en overzichtelijk op papier staan, waarbij alle van belang zijnde paragrafen concreet staan beschreven. Laat uw belangen concretiseren door daartoe een en ander helder op papier te zetten. Om het huurcontract op onvolledigheden te controleren neemt u contact op met huurrecht advocaten Amsterdam.

Een kamer verhuren

Veel studenten zoeken een kamer in Amsterdam om zo aan de hogeschool of universiteit te kunnen studeren. Heeft u een kamer over dan kunt u daarvan profiteren. Toch is het van belang dat u de rechten en plichten van uzelf en de student concreet vastlegt. Mochten er namelijk problemen ontstaan tussen beiden dan dient altijd het huurcontract en de huurwet te worden gevolgd. Zodoende is helder waar iedereen aan toe is. U bent trouwens verplicht om een concreet huurcontract op te stellen aangezien een inwonende persoon bij de Gemeentelijke Basis Administratie van gemeente Amsterdam moet staan ingeschreven.

Huurconflict

Vaak zijn er geen problemen, echter soms kan het komen tot een huurconflict tussen de huurder en verhuurder. Toch moeten beide partijen door dezelfde deur en dient er een oplossing te worden gezocht. Om daartoe te komen kunt u goed de huurrecht advocaten Amsterdam in schakelen juist omdat zij goed kunnen bemiddelen. Wie heeft waar recht op en hoe kunnen de regeltje uitgelegd worden zodat uit de impasse van het huurconflict gekomen kan worden. Beide partijen dienen zich aan de afspraken te houden, dat is zo ook overeengekomen binnen het huurcontract. Soms dient dat middels bemiddeling verder worden toegelicht.

Huren binnen de zakelijke markt

Om een onderneming of bedrijf te vestigen dient een pand te worden gekocht of gehuurd. Veelal wordt gekozen om te huren omdat daarmee het bedrijfsrisico beperkt blijft. Bij het aangaan van een huurcontract tussen een onderneming en een vastgoed verhuurder dient altijd het huurcontract uitvoerig juridisch beoordeeld worden. Zodoende kunnen eventuele toekomstige problemen voorkomen worden. Een huurcontract binnen de zakelijke markt wordt veelal voor de lange termijn aangegaan en dus dienen de voorwaarden binnen het huurcontract ook overduidelijk te zijn. Laat u informeren door de huurrecht advocaat Amsterdam.

Inzet huurrecht advocaat

Om uw huurcontracten goed en concreet te kunnen opstellen waarbij u voldoet aan de wet huurrecht doet u er goed aan om de huurrecht advocaat Amsterdam te raadplegen. Zodoende worden de belangen concreet vastgelegd. Gaat u huren en wordt u een huurcontract voorgelegd, laat het huurcontract dan checken door een juridisch specialist, zodat u weet dat uw belangen goed staan omschreven.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op