De advocaat Rotterdam voor huurrecht, helpt u bij alle kwesties en problemen aangaande het huren van een object. Om een pand te kunnen huren wordt tussen verhuurder en huurder een huurcontract opgesteld. Dit is een wettelijk contract waarmee rechten en plichten ten opzicht van elkaar worden gecreëerd. De betaling moet netjes op tijd worden gedaan waarnaast het gehuurde object in goede staat moet blijven. Beide partijen zowel de verhuurder als huurder dienen daartoe een inspanning te doen. Is het echter zo dat een van beide partijen de in het huurcontract vastgelegde afspraken niet nakomt dan ontstaat er een conflict. Om uw gelijk te halen kunt u daartoe de advocaat Rotterdam inhuren. 

Controle huurcontract verhuurder

U heeft een object dat u wilt verhuren. Het is dan van belang dat het object netjes en in goede staat verkeerd. Om problemen in de toekomst te voorkomen dienen gebreken dan ook door de verhuurder hersteld te worden. Met een huurcontract tracht u zich in te dekken door de rechten en plichten van de huurder maar ook van uzelf vast te leggen. De huur moet op tijd betaald worden, de huurder dient het object netjes en in goede staat te houden. Schade moet uiteraard door de veroorzaker worden vergoed. Om alle essentiële paragrafen in een huurcontract goed opgesteld te hebben, laat u het huurcontract controleren door een advocaat huurrecht Rotterdam. 

Controle huurcontract huurder

Als huurder wilt u een woonruimte huren waarbij het woongenot continu op hoog niveau is. Ontstaan er namelijk gebreken dan is het aan de verhuurder van het pand om dat te herstellen. Het woongenot is daarvan namelijk afhankelijk, u heeft de ruimte namelijk gehuurd met een bepaald aanwezig woongenot en dat mag in principe niet wijzigen. De verhuurder dient daartoe conform het huurcontract ook naar te handelen door schade als lekkage snel te herstellen. Gebeurt dit niet dan kan dit worden gezien als huur contract breuk. Laat bij twijfel uw huurcontract snel nakijken door een advocaat Rotterdam zodat u zeker weet dat uw huur belangen correct zijn omschreven. 

Huur conflict

U woont mogelijk bij de verhuurder in en dus moet u met elkaar om gaan. Dit kan uiteraard leiden tot spanningen en mogelijk tot conflict situaties. Een huur achterstand dient uiteraard opgelost te worden, aangezien de verhuurder simpelweg recht heeft op de maandelijkse huur. Lopen de spanningen echter hoog op dan kan het zijn dat de verhuurder en huurder niet meer door een deur kunnen gaan. Dan wordt het ook tijd om een mediator in de vorm van een advocaat voor huurrecht Rotterdam in de arm te nemen. Zodoende kan op een nette manier tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen worden. 

Bescherm uw belangen

Om een object te verhuren of te huren heeft u te maken met een wederrechtelijke huurcontract waarmee onderlinge verbintenissen worden gecreëerd. Beide partijen hebben rechten en plichten conform het huurrecht en dienen dan daar ook aan te voldoen. Het is dan ook in uw eigen belang dat u uw huurrechten op een juridische manier beschermt. Om ook uw belangen te beschermen als u een pand, ruimte of kamer wilt huren, neemt u de juridische expertise van de advocaat voor huurrecht Rotterdam.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op