Heeft u vragen over het huurrecht? Op deze website geven we u informatie over alles omtrent het huurrecht.

Mocht u uw informatie niet kunt vinden, kunt u vrijblijvend juridisch advies inwinnen via ons contactformulier of via ons telefoonnummer 085-7737075. Zo komt u er snel achter of u een zaak heeft.

Huurrecht in juridisch juiste huurcontracten

Bij het huren of verhuren van een pand krijgt u te maken met het huurrecht. Door middel van afspraken zijn uw rechten en plichten per (ver)huur vastgelegd in huurcontracten. Deze contracten dienen uiteraard juridisch waterdicht te zijn, om zo geschillen te voorkomen. Helaas is dit vaak genoeg NIET het geval, en daarom zijn er in Nederland helaas erg veel huurconflicten.

Het is daarom handig om bij het huren van een pand, danwel bij het verhuren van een pand, een huurrecht specialist in te schakelen. Deze advocaat of jurist kan u helpen bij het opstellen van juridisch juiste documenten, zodat u eventuele huurgeschillen voor bent. Ook in het geval u al in een huurgeschil of huurconflict zit, kan een huurrecht advocaat u helpen om met één of meerdere brieven uw recht te halen. In uiterste geval kan er een rechtszaak gestart worden.

(Ver)huren pand

Zodra u een object gaat verhuren voor bewoning dan wel voor de vestiging van een bedrijf, organisatie of onderneming, dan krijgt u te maken met het huurrecht. Tussen beide partijen worden namelijk een huurovereenkomst aangegaan waarmee een verbintenis scheppende overeenkomst is aangegaan waarbij beide partijen een prestatie moeten leveren. De verhuurder levert een woon- of bedrijfsruimte waar tegenover de huurder een geldelijke vergoeding per maand moet leveren. Naast deze hoofd verplichting jegens elkaar, hebben de verhuurder en huurder ook rechten en plichten ten opzichte van het gehuurde. Treden door toedoen van de huurder gebreken op dan dient de huurder dit te vergoeding, echter zo is dit ook voor de verhuurder.

Woonruimte huurrecht

Als u een woning of kamer zoekt, krijgt u altijd te maken met huurrechten. Deze rechten, maar ook plichten, gelden voor u net als voor de verhuurder. Naast de prijs en locatie is het belangrijk om te weten dat zowel de huurder als verhuurder rechten en plichten hebben, maar vooral welke rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de huurovereenkomst of huurcontract. De verhuurde woonruimte moet overeenkomstig het beschrevene zijn, en enige gebreken dienen door de verhuurder vooraf aangekaart te worden danwel voor verhuur gerepareerd te zijn. Het is dan voor u als huurder ook van belang de te huren woonruimte uitgebreid te checken op gebreken. Zodra u namelijk de huurovereenkomst ondertekent bent u in principe als woonruimte huurder verantwoordelijke voor de staat van de woonruimte. Brengt u dan ook schade toe aan de woonruimte dan bent u als huurder verplicht om dit te repareren. Naast dergelijke schade kan er ook schade ontstaan tijdens de huur echter de verhuurder dient daartoe op te draaien, denk aan waterschade, een machine in huis is stuk, enzovoorts. Wil de verhuurder dat niet repareren dan kunt u overwegen om tijdelijk de maandelijkse huur niet te betalen.

Bedrijfspand huurrecht

U wilt voor uw onderneming een bedrijfspand huren, dan dient u dit te doen conform het huurrecht. Het huurrecht beschrijft welke rechten en plichten beide partijen jegens elkaar hebben aangaande het te “ver”huren object of pand. Voor u als ondernemer is het dan ook van belang om voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst om het te huren pand of gebouw te inspecteren op gebreken en of één en ander overeenkomstig de vast gelegde punten in de huurovereenkomst is. Om te voorkomen dat u een huurovereenkomst tekent met onbegrepen termen schakel dan een advocaat huurrecht in die u het één en ander haarfijn kan uitleggen.

Vastgoed huurrecht

Overkoepelend aan de verhuur van panden, bedrijfsgebouwen, kantoren en appartementen is de vastgoed sector. De vastgoedsector heeft veel geld geïnvesteerd in de bouw van panden en willen daarmee dan ook een goed rendement op de investering behalen. Vastgoed huurcontracten worden dan ook veelal voor de lange termijn aangegaan, aangezien de vastgoed verhuurder uiteraard langdurig hoge inkomsten wenst te genereren. Tussen de huurder en verhuurder wordt dan ook een uitgebreid vastgoed huurovereenkomst samengesteld waarbij u als huurder goed moet beseffen wat voor plichten u toebedeeld krijgt. Laat de huurovereenkomst dan ook uitgebreid checken door een advocaat voor huurrecht om zo eventuele onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.

Zakelijke escrow huurovereenkomst

Om zekerheid als onderneming te hebben danwel als verhuurder dat de maandelijkse huurkosten netjes en op tijd worden betaald conform het aangegane huurovereenkomst, kan daaraan gekoppeld worden date en zogeheten zakelijke escrow huurovereenkomst wordt gedaan. In principe legt de huurder dan bij een derde partij een bepaalde hoeveelheid geld in dat goed is voor de lopende periode. De onpartijdige derde partij maakt op de vastgelegde betaaldatum het bedrag over naar de verhuurder waarmee zonder twijfel en zonder risico’s voor de verhuurder een langdurig huurovereenkomst met de huurder kan worden aangegaan. De huurder heeft dan ook zekerheid dat de huurder geen risico om het pand te moeten verlaten wegens achterstallige betalingen aangezien een escrow huurovereenkomst in de zakelijke sector dit uitsluit.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 75

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op